xyz資訊工坊

xyz 軟體補給站

  商品編號: DVDXX15951-4
  商品名稱: 教程 邱晨設計急診室(視頻)
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 4片
  銷售價格: $400元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX16759--鋼琴教程視頻--高級篇 鋼琴鍵盤中高級教程//林文信12小時學會流行鍵盤基礎教程全套
DVDXX16748-8--插花教程 零基礎入門篇(視頻)
DVDXX16750--鋼琴教程視頻--初級篇 湯普森鋼琴教程系列 77集+配套教材
DVDXX16763-3--鋼琴教程視頻--鋼琴考級 全國鋼琴考級作品集合視頻教程
DVDXX16760--鋼琴教程視頻--高級篇 《巴赫三部創意曲》吳元【30集全】//《車爾尼740鋼琴練習曲50首》//《車爾尼740鋼琴練習曲50首》【50集+配套教材】//《車爾尼821-160首八小節鋼琴練習曲—姚世真》【43集全】//《鋼琴鍵盤中高級教程》【11集】//《鋼琴考級教程曲目示范1-10級》音頻
教程 邱晨設計急診室(視頻)
    └─邱晨設計急診室
        ├─01
        │      lesson 01.mp4
        │      lesson 02.mp4
        │      lesson 03.mp4
        │      lesson 04.mp4
        │      lesson 05.mp4
        │      lesson 06.mp4
        │      
        ├─02
        │      lesson 07.mp4
        │      lesson 08.mp4
        │      lesson 09.mp4
        │      lesson 10.mp4
        │      lesson 11.mp4
        │      lesson 12.mp4
        │      lesson 13.mp4
        │      
        ├─03
        │      lesson 14.mp4
        │      lesson 15.mp4
        │      lesson 16.mp4
        │      lesson 17.mp4
        │      lesson 18.mp4
        │      計時器1.pptx
        │      計時器2.pptx
        │      計時器3.PPTX
        │      設計急診室 01.pdf
        │      設計急診室 02.pdf
        │      設計急診室 03.pdf
        │      設計急診室 04.pdf
        │      設計急診室 05.pdf
        │      設計急診室 06.pdf
        │      設計急診室 07.pdf
        │      設計急診室 08.pdf
        │      設計急診室 09 高清圖片去哪找.pdf
        │      設計急診室 10 透明小圖標去哪找.pdf
        │      設計急診室 11.pdf
        │      設計急診室 12.pdf
        │      設計急診室 13.pdf
        │      設計急診室 14.pdf
        │      設計急診室 15 .pdf
        │      設計急診室 16.pdf
        │      設計急診室 17.pdf
        │      設計急診室 18.pdf
        │      
        └─04
                lesson 19.mp4
                lesson 20.mp4
                lesson 21.mp4
                lesson 22.mp4
                lesson 23.mp4
                lesson 24.mp4
                設計急診室 19.pdf
                設計急診室 20.pdf
                設計急診室 21.pdf
                設計急診室 22.pdf
                設計急診室 23.pdf
                設計急診室 24.pdf
                設計急診室 25.mp4
                設計急診室 25.pdf
                設計急診室 26.mp4
                設計急診室 26.pdf